HIỂU ĐÚNG VỀ VẬT LIỆU NEOWEB

Theo quy định trong Mục 3.1 của TCVN10544:2014 thì vật liệu ô ngăn hình mạng neoweb là các rải bằng vật liệu nhựa Novel Polymeric Alloy (Nano-composite Polymeric Alloy) tổng hợp hay còn gọi là Neoloy. Neoloy là hợp... Tìm hiểu thêm

VIDEO CÔNG TRÌNH

Dự án neoweb gia cố mái taluy - Hồ Chứa Nước Ngàn Trươi - Hà Tĩnh

Dự án neoweb gia cố mái taluy - Hồ Chứa Nước Ngàn Trươi - Hà Tĩnh

Dự án neoweb gia cố mái chèn đất trồng cỏ.

Dự án neoweb gia cố lề QL48E - Nghệ An

Dự án neoweb gia cố lề QL48E - Nghệ An

Neoweb gia cố móng đường

Dự án neoweb gia cố lề QL3C - Thái Nguyên

Dự án neoweb gia cố lề QL3C - Thái Nguyên

Neoweb gia cố móng đường

Dự án neoweb Vũ Quang - Hà Tĩnh

Dự án neoweb Vũ Quang - Hà Tĩnh

Dự án neoweb Vũ Quang - Hà Tĩnh

Video Neoweb Ho Tan Dan

Video Neoweb Ho Tan Dan

Video Neoweb Ho Tan Dan Tuyen Quang

Du an gia co kênh

Du an gia co kênh

Du an gia co kenh cau Ngoi

Dự án

Xem thêm các dự án khác

more
 
Gọi điện Messenger Zalo